• 1
  • 2
  • 3
Tin tức & Sự kiện

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI

Thứ Năm, 05/02/2015 - 8:43 AM
STT THỜI GIAN SỐ ĐIỆN THOẠI MẠNG DI ĐỘNG TIN NHẮN TRẢ VỀ TỪ TỔNG ĐÀI
1 01/11/2014 0128 980 2090 Mobifone LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 106.199.331.583.
2 01/11/2014 0165 271 3795 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0925659650883.
3 01/11/2014 092 639 3300 Vietnamobile LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0925413442859.
4 01/11/2014 0972 066 275 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0925506179194.
5 02/11/2014 0121 678 9992 Mobifone LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 692.139.390.530.
6 02/11/2014 0902 590 299 Mobifone LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 085969608261.
7 02/11/2014 0986 009 022 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0329905249337.
8 03/11/2014 0122 475 3545 Mobifone LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 887.615.751.617.
9 03/11/2014 0168 571 8758 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0122218721247.
10 03/11/2014 0129 409 4409 Vinaphone LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 82336344772119.
11 04/11/2014 0966 336 630 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0122295514797.
12 08/11/2014 0902 303 273 Mobifone LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 028560827290.
13 08/11/2014 0925 966 ​​686 Vietnamobile LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Vui long kiem tra tai khoan.
14 09/11/2014 0168 732 1304 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0122202468954.
15 09/11/2014 0167 997 6356 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0320236457557.
16 10/11/2014 098 5566 955 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0925691139888.
17 11/11/2014 0972 066 275 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0920038814520.
18 11/11/2014 0909 690 831 Mobifone LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 127.086.010.308.
19 11/11/2014 0166 956 9321 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0920086662917.
20 12/11/2014 0983 545 483 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0329932500972.
21 12/11/2014 0165 416 4404 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0307278003488.
22 12/11/2014 0164 913 5164 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0320980612273.
23 13/11/2014 0947 112 729 Vinaphone LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 80086778177402.
24 14/11/2014 092 639 3300 Vietnamobile LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Vui long kiem tra tai khoan.
25 14/11/2014 0168423 7323 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0920004360255.
26 14/11/2014 098 203 4454 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0920056817270.
27 15/11/2014 0166 2088 038 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0320960062661.
28 15/11/2014 0966 938 347 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0320984473348.
29 15/11/2014 0169 440 4601 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0320324349672.
30 15/11/2014 0965 473 739 Viettel LOTTE XYLITOL - chuong trinh
"CAO NHANH TAY BAY DEN NHẬT" chuc mung ban da trung thuong 50.000d vao tai khoan dien thoai. Ma the nap: 0925621276861.