LOTTE

   

 

Lotte Xylitol
Kẹo cao su

Xem website

Hương Lime Mint

Vỉ 11.6g

Hương Lime Mint

Hũ 26.1g

Hương Lime Mint

Hũ 58g

Hương Lime Mint

Hũ 145g

Hương Lime Mint

Gói 159.9g

Hương Lime Mint

Hũ 290g

Hương Lime Mint

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartame; cốt gôm; Hương bạc hà chanh giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (341ii); chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (102, 132)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Vietnam

Mã vạch

[ Vỉ 11.6g ]
8934677000327
[ Hũ 26.1g ]
8934677013310
[ Hũ 58g ]
8934677000341
[ Hũ 145g ]
8934677000358
[ Gói 159.9g ]
8934677020929
[ Hũ 290g ]
8934677014621

Nhóm sản phẩm

XYLITOL

Bản công bố

127/2015/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hương Fresh Mint

Blister 11.6g

Hương Fresh Mint

Handy Bottle 58g

Hương Fresh Mint

Family Bottle 145g

Hương Fresh Mint

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (341ii); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

[ Vỉ 11.6g ]
8934677000365
[ Hũ 58g ]
8934677000372
[ Hũ 145g ]
8934677013419

Nhóm sản phẩm

XYLITOL

Bản công bố

125/2015/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hương Blueberry Mint

Blister 11.6g

Hương Blueberry Mint

Mini bottle 26.1g

Hương Blueberry Mint

Handy Bottle 58g

Hương Blueberry Mint

Family Bottle 145g

Hương Blueberry Mint

Jar 290g

Hương Blueberry Mint

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà Blueberry giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (341ii); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (127, 133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

[ Vỉ 11.6g ]
8934677000310
[ Hũ 26.1g ]
8934677013211
[ Hũ 58g ]
8934677000334
[ Hũ 145g ]
8934677013112
[ Hũ 290g ]
8934677014522

Nhóm sản phẩm

XYLITOL

Bản công bố

126/2015/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hương Strawberry Mint

Blister 11.6g

Hương Strawberry Mint

Handy Bottle 58g

Hương Strawberry Mint

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà dâu giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (124)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

[ Vỉ 11.6g ]
8934677000440
[ Hũ 58g ]
8934677000457

Nhóm sản phẩm

XYLITOL

Bản công bố

107/2018/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hương Bạc Hà Cực Mạnh

Blister 11.6g

Hương Bạc Hà Cực Mạnh

Handy Bottle 58g

Hương Bạc Hà Cực Mạnh

Family Bottle 145g

Hương Bạc Hà Cực Mạnh

Pillow Bag 159.5g

Hương Bạc Hà Cực Mạnh

Jar 290g

Hương Bạc Hà Cực Mạnh

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn(dicanxi photphat); Chất nhũ hóa (472a); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (133, 132).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

[ Vỉ 11.6g ]
8934677020110
[ Hũ 58g ]
8934677020219
[ Hũ 145g ]
8934677020318
[ Gói 159.9g ]
8934677020820
[ Hũ 290g ]
8934677020523

Nhóm sản phẩm

XYLITOL

Bản công bố

334/2017/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống