• 1
 • 2
 • 3
Xylitol

Hương Lime Mint

Gum Lotte Xylitol hương Bạc Hà Chanh là kẹo gum với hương chanh và bạc hà the mát giúp giảm nguy cơ sâu răng. Phù hợp với tất cả đối tượng.
Hương Lime Mint
×
Xylitol

Hương Blueberry Mint

Gum Lotte Xylitol hương Blueberry Bạc Hà là kẹo gum với hương blueberry thơm nồng và bạc hà the mát giúp giảm nguy cơ sâu răng. Phù hợp với nữ giới và trẻ em.
Hương Blueberry Mint
×
Xylitol

Hương Lime Mint

Gum Lotte Xylitol hương Bạc Hà Chanh là kẹo gum với hương chanh và bạc hà the mát giúp giảm nguy cơ sâu răng. Phù hợp với tất cả đối tượng.
Hương Lime Mint
×
Xylitol

Hương Fresh Mint

Gum Lotte Xylitol hương Bạc Hà Tươi Mát là kẹo gum với hương bạc hà mạnh giúp giảm nguy cơ sâu răng. Phù hợp với người yêu thích vị bạc hà mạnh.
Hương Fresh Mint
×
Xylitol

Hương Blueberry Mint

Gum Lotte Xylitol hương Blueberry Bạc Hà là kẹo gum với hương blueberry thơm nồng và bạc hà the mát giúp giảm nguy cơ sâu răng. Phù hợp với nữ giới và trẻ em.
Hương Blueberry Mint
×
Xylitol

Hương Lime Mint

Gum Lotte Xylitol hương Bạc Hà Chanh là kẹo gum với hương chanh và bạc hà the mát giúp giảm nguy cơ sâu răng. Phù hợp với tất cả đối tượng.
Hương Lime Mint
×
Xylitol

Hương Fresh Mint

Gum Lotte Xylitol hương Bạc Hà Tươi Mát là kẹo gum với hương bạc hà mạnh giúp giảm nguy cơ sâu răng. Phù hợp với người yêu thích vị bạc hà mạnh.
Hương Fresh Mint
×
Xylitol

Hương Strawberry Mint

Gum Lotte Xylitol hương Dâu tây Bạc Hà là kẹo gum với hương dâu tây thơm ngọt và bạc hà the mát giúp giảm nguy cơ sâu răng. Phù hợp với nữ giới và trẻ em.
Hương Strawberry Mint
×
Xylitol

Hương Blueberry Mint

Gum Lotte Xylitol hương Blueberry Bạc Hà là kẹo gum với hương blueberry thơm nồng và bạc hà the mát giúp giảm nguy cơ sâu răng. Phù hợp với nữ giới và trẻ em.
Hương Blueberry Mint
×
Xylitol

Hương Lime Mint

Hương Lime Mint
×
Xylitol

Hương Fresh Mint

Hương Fresh Mint
×
Xylitol

Hương Strawberry Mint

Hương Strawberry Mint
×
Xylitol

Hương Blueberry Mint

Hương Blueberry Mint
×
Xylitol

Hương Lime Mint

Gum Lotte Xylitol hương Bạc Hà Chanh là kẹo gum với hương chanh và bạc hà the mát giúp giảm nguy cơ sâu răng. Phù hợp với tất cả đối tượng.
Hương Lime Mint
×
Xylitol

Hương Lime Mint

Gum Lotte Xylitol hương Bạc Hà Chanh là kẹo gum với hương chanh và bạc hà the mát giúp giảm nguy cơ sâu răng. Phù hợp với tất cả đối tượng.
Hương Lime Mint
×
Xylitol

Hương Fresh Mint

Gum Lotte Xylitol hương Bạc Hà Tươi Mát là kẹo gum với hương bạc hà mạnh giúp giảm nguy cơ sâu răng. Phù hợp với người yêu thích vị bạc hà mạnh.
Hương Fresh Mint
×
Xylitol

Hương Fresh Mint

Gum Lotte Xylitol hương Bạc Hà Tươi Mát là kẹo gum với hương bạc hà mạnh giúp giảm nguy cơ sâu răng. Phù hợp với người yêu thích vị bạc hà mạnh.
Hương Fresh Mint
×
Xylitol

Hương Blueberry Mint

Gum Lotte Xylitol hương Blueberry Bạc Hà là kẹo gum với hương blueberry thơm nồng và bạc hà the mát giúp giảm nguy cơ sâu răng. Phù hợp với nữ giới và trẻ em.
Hương Blueberry Mint
×
Xylitol

Hương Blueberry Mint

Gum Lotte Xylitol hương Blueberry Bạc Hà là kẹo gum với hương blueberry thơm nồng và bạc hà the mát giúp giảm nguy cơ sâu răng. Phù hợp với nữ giới và trẻ em.
Hương Blueberry Mint
×
Vỉ 11,6g
 • Hương Lime Mint
  Hương Lime Mint
 • Hương Fresh Mint
  Hương Fresh Mint
 • Hương Strawberry Mint
  Hương Strawberry Mint
 • Hương Blueberry Mint
  Hương Blueberry Mint
Hũ 26,1g
 • Hương Lime Mint
  Hương Lime Mint
 • Hương Blueberry Mint
  Hương Blueberry Mint
Hũ 58g
 • Hương Lime Mint
  Hương Lime Mint
 • Hương Fresh Mint
  Hương Fresh Mint
 • Hương Strawberry Mint
  Hương Strawberry Mint
 • Hương Blueberry Mint
  Hương Blueberry Mint
Hũ 145g
 • Hương Lime Mint
  Hương Lime Mint
 • Hương Fresh Mint
  Hương Fresh Mint
 • Hương Blueberry Mint
  Hương Blueberry Mint
Hũ 290g
 • Hương Lime Mint
  Hương Lime Mint
 • Hương Fresh Mint
  Hương Fresh Mint
 • Hương Blueberry Mint
  Hương Blueberry Mint
Bịch 87g
 • Hương Lime Mint
  Hương Lime Mint
 • Hương Fresh Mint
  Hương Fresh Mint
 • Hương Blueberry Mint
  Hương Blueberry Mint