LOTTE

   

 

THÔNG TIN ĐÍNH CHÍNH

2019.10.18Sản phẩm mới ,

V/v: Sai sót gây nhm ln thông tin trong bài truyn thông “Đng hành bo v môi trường xanh cùng Lotte Xylitol” đăng trên báo đin t

Theo đó, ngày 7/10 và 8/10/2019 va qua, Công ty CP Truyn Thông Tiếp Th Digix phi hp cùng nhãn hàng Lotte Xylitol đã thc hin s kin “Bo V Môi Trường Xanh” t chc ti Trường Đi Hc Thăng Long Tp. Hà Ni. Do sai sót trong quá trình đăng ti thông tin, chúng tôi đã gây hiu nhm v hình nh xanh, sch v trường Đi Hc Thăng Long, cũng như nh hưởng đến tâm huyết ca ban lãnh đo cùng các cô lao công và tp th cán b ging viên, sinh viên Đi hc Thăng Long.

Chúng tôi đã liên lc và gi li xin li đến báo đin t do chúng tôi gi thông tin sai cho báo, đng thi xin phép g bài truyn thông. Thông qua Bn tin Đính Chính này, chúng tôi xin đính chính v s nhm ln đã xy ra và xin khng đnh:

– Trường Đi hc Thăng Long luôn gi được hình nh xanh, sch, đp thông qua nhng ch đo thiết thc t Ban lãnh đo nhà trường.

– Nhng hot đng dn dp thường xuyên ca các cô bác lao công luôn hết lòng vì công vic dn dp cùng vi ý thc ca nhng cán b ging viên, sinh viên trong vic bo v và gìn gi v sinh chung đ khuôn viên trường luôn xanh, sch, đp.

Chương trình “Bo V Môi Trường Xanh” là mt hot đng thường niên nhm nhân rng tinh thn bo v môi trường cho cng đng. Nhưng do sai sót trong quá trình cung cp thông tin, đã gây ra hiu lm không đáng có như đã nêu trên.

Chúng tôi, Công ty CP Truyn Thông Tiếp Th Digix và Nhãn hàng Lotte Xylitol xin gi li cáo li chân thành đến quý Trường Đi hc Thăng Long, đng thi xin rút kinh nghim đ không xy ra nhng s sai sót không đáng có như va qua. Trên tinh thn cu th, chúng tôi rt mong nhn được s thông cm ca Ban lãnh đo, các cô lao công và tp th cán b ging viên, sinh viên trường Đi hc Thăng Long.

Xin cm ơn Quý Trường Đi Hc Thăng Long rt nhiu.

Công ty CP Truyn Thông Tiếp Th Digix cùng Nhãn hàng Lotte Xylitol.