LOTTE

   

 

Pokemon
Kẹo gum thổi

Xem website

Kẹo gum thổi hương dâu

Thỏi 13.5g

Kẹo gum thổi hương dâu

Thỏi 13.5g

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Chất làm ẩm (INS422); Hương dâu tổng hợp; Chất điều chỉnh độ axit (INS330); Gelatin ; Chất nhũ hóa (INS473); Bột mì; Màu thực phẩm (INS124).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677022213

Nhóm sản phẩm

Pokemon

Bản công bố

-

Ngày công bố

04/06/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Kẹo gum thổi hương dưa lưới

Thỏi 13.5g

Kẹo gum thổi hương dưa lưới

Thỏi 13.5g

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Chất làm ẩm (INS422); Hương dưa lưới nhân tạo; Chất điều chỉnh độ axit (INS330); Gelatin ; Chất nhũ hóa (INS473); Bột mì; Màu thực phẩm (INS102,INS133).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

-

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677022114

Nhóm sản phẩm

Pokemon

Bản công bố

-

Ngày công bố

04/06/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Kẹo gum thổi hương dâu

Hộp

Kẹo gum thổi hương dâu

Gói 7g

Kẹo gum thổi hương dâu

Hộp

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Chất điều chỉnh độ axit (330); Chất làm ẩm (422); Hương dâu tổng hợp; Chất nhũ hóa (473); Màu thực phẩm tổng hợp (124).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677032113

Nhóm sản phẩm

Pokemon

Bản công bố

313/2017/YTBD-XNCB

Ngày công bố

19/04/17

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Gói 7g

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Chất điều chỉnh độ axit (330); Chất làm ẩm (422); Hương dâu tổng hợp; Chất nhũ hóa (473); Màu thực phẩm tổng hợp (124).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677032113

Nhóm sản phẩm

Pokemon

Bản công bố

313/2017/YTBD-XNCB

Ngày công bố

19/04/17

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống