LOTTE

   

 

WHAT'S STICK GUM?

Đây là loại kẹo gum tiêu chuẩn, lịch sử kẹo gum của Lotte được bắt đầu từ kẹo gum dạng thỏi. Vị cam và vị dâu là những vị mà người tiêu dùng Việt Nam ưa thích.
Ngay giây phút bạn nhai,
hương vị này sẽ tràn ngập
trong miệng của bạn.

LINE UP

  • Orange

    Orange

  • strawberry

    strawberry