LOTTE

   

 

Điều khoản và Điều kiện

Trước khi sử dụng trang web của công ty Lotte Vietnam (http://lotte.com.vn/, http://lottexylitol.com.vn/, http://lottexylitol.2018campaign.com.vn/) (“Trang web”), vui lòng đọc kỹ và chấp nhận các điều khoản sử dụng nên bên dưới. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng, vui lòng không sử dụng trang web. Việc sử dụng trang web sẽ được xem là quý khách đã đồng ý với tất cả những điều khoản và điều kiện sử dụng bên dưới. (Trong bản Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, chúng tôi sử dụng cụm từ “Quý khách” hoặc “Người sử dụng” nhằm chỉ tất cả những khách hàng xem hoặc sử dụng trang web dưới bất hình thức nào). Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản sử dụng có thể được điều chỉnh mà không thông báo trước. Khi có bất kỳ sự điều chỉnh nào trên các điều khoản và điều kiện sử dụng, chúng tôi đề nghị khách hàng tuân thủ theo phiên bản mới nhất.

1. Bản quyền

Về nguyên tắc, bản quyền đi kèm tất cả các logo, nhãn hiệu, biểu tượng, sản phẩm/tên sản phẩm, hình ảnh, âm nhạc, dữ liệu, dữ liệu chương trình… đăng trên trang web đều thuộc quyền sở hữu của Lotte Vietnam Co. Ltd (Dưới đây gọi là “Lotte Việt Nam” hay “Chúng tôi”), công ty con, công ty liên kết và/hoặc các chủ sở hữu hợp pháp trên những bản quyền đó – những người đã cấp quyền sử dụng tương ứng cho LOTTE Việt Nam. Theo đó, mọi hành vi sử dụng, chuyển giao toàn bộ hay một phần các tài liệu tương ứng dưới bất kỳ hình thức nào như sao y, chỉnh sửa, cho thuê, phân phối, truyền tải trên phương tiện thông tin đại chúng (bao gồm cả đăng tải trên mạng xã hội) khi chưa được phép của LOTTE Việt Nam cho những mục đích ngoài mục đích thưởng thức cá nhân đều bị nghiêm cấm.

Ngoài ra, ngay cả khi việc tải xuống một dữ liệu cụ thể nào đó từ trang web được cho phép, thì việc tải xuống đó chỉ được thực hiện nhằm đáp ứng mục đích cá nhân, và điều này không đồng nghĩa với việc quý khách đã được LOTTE Việt Nam cho phép sử dụng các dữ liệu tương ứng cho những mục đích khác ngoài việc thưởng thức cá nhân, hoặc được chuyển giao các quyền lợi liên quan đến việc sao chép, chỉnh sửa, cho thuê, phân phối, truyền tải các dữ liệu đó.

Ngoài ra, trong trường hợp phát sinh các quyền lợi về bản quyền, quyền thiết kế hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đi kèm cùng những thông tin, như các thông tin mà quý khách cung cấp cho LOTTE Việt Nam, trong đó bao gồm các ý tưởng và bí quyết cụ thể… thì tại thời điểm quý khách chuyển giao thông tin tương ứng cho chúng tôi, xem như quý khách đã chuyển giao toàn bộ không tính phí những quyền lợi đi kèm với những thông tin đó cho LOTTE Việt Nam, và quý khách sẽ không thực hiện bất kỳ quyền lợi nào, như quyền nhân thân nhằm chống lại công ty chúng tôi hoặc bất kỳ bên nào đã được công ty chúng tôi chuyển giao hoặc cho phép sử dụng các thông tin tương ứng. Ngay cả trong tình huống những thông tin mà quý khách đã cung cấp cho LOTTE Việt Nam là những thông tin bảo mật, thì LOTTE Việt Nam cũng không có nghĩa vụ phải sử dụng những thông tin này như những thông tin bảo mật sau khi đã nhận được thông tin đó từ quý khách.

2. Thương hiệu

Tất cả quyền lợi liên quan đến các thương hiệu đăng tải trên trang web (tức các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu công ty, biểu tượng logo, hình ảnh hàng hóa và các ký hiệu, biểu tượng tương tự, bất kể đã đăng ký hay chưa) đều thuộc quyền sở hữu của LOTTE Việt Nam và/hoặc những chủ sở hữu hợp pháp khác –người đã cho phép LOTTE Việt Nam sử dụng các nhãn hiệu tương ứng. Việc sử dụng các thương hiệu tương ứng khi chưa được phép của chủ sở hữu hợp pháp bị nghiêm cấm.

3. Tạm ngừng Cung cấp Dịch vụ thông qua Trang Web

Trong trường hợp cảm thấy cần thiết phải tạm ngưng dịch vụ cung cấp thông qua trang web nhằm bảo trì hệ thống hoặc vì các lý do, sự cố như hỏa hoạn, cúp điện, động đất, lệnh cấm vận, yêu cầu của Tòa án, Văn phòng Công tố Viên, Cảnh sát, các cơ quan thừa hành pháp luật, các sự cố về kỹ thuật hoặc vận hành khác, chúng tôi có thể tạm ngưng cấp phép truy cập vào trang web mà không cần thông báo trước cho Người sử dụng. LOTTE Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi thường nào cho bất kỳ hỏng hóc, mất mát, chi phí phát sinh xảy ra do việc tạm ngưng cung cấp dịch vụ thông qua trang web đối với quý khách.

4. Điều chỉnh hoặc Bãi bỏ,... Trang web

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể thay đổi nội dung, địa chỉ trang web, và/hoặc chấm dứt hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ thông qua trang web mà không cần thông báo trước. Trong tình huống đó, các quy định nêu tại câu cuối cùng của điều khoản trước sẽ được áp dụng.

5. Điều khoản Miễn trách

Dù LOTTE Việt Nam luôn nỗ lực cung cấp các thông tin chính xác và kịp thời trên trang web, chúng tôi cũng không đưa ra bất kỳ cam kết dưới bất kỳ hình thức nào, dù là biểu thị hay ngụ ý, về sự tin cậy, chính xác và chuẩn mực của các thông tin được cung cấp. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại xảy ra cho quý khách hàng do sử dụng các dữ liệu được đăng tải trên trang web. LOTTE Việt Nam cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra do những sự cố về phần mềm, phần cứng, thất thoát dữ liệu, các khoản chi phí được yêu cầu bởi công ty mạng, các tranh chấp xảy ra giữa những Người sử dụng hoặc giữa quý khách với một bên thứ ba, hay bất kỳ sự cố nào liên quan đến việc sử dụng trang web.

Ngoài những điều khoản nêu trên, LOTTE Việt Nam cũng không cam kết đảm bảo hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan sau đây:

 • 1. Sự tồn tại của những yếu tố gây hại trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn trong virus và vi khuẩn máy tính, và...
 • 2. Tốc độ vận hành và thời gian phản hồi của trang web, và/hoặc việc cung cấp dịch vụ ổn định hay vĩnh viễn thông qua trang web.

6. Các liên kết trên trang Web

Mặc dù trang web bao gồm những đường link liên kết đến các trang khác, LOTTE Việt Nam không cam kết hay chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hay chức năng nào cho các trang tương ứng. Về nguyên tắc, quý khách hàng được tự do kết nối đến các trang web đó mà không cần thông báo trước cho LOTTE Việt Nam. Tuy nhiên, những trang có nội dung sau đây không được đăng tải trên trang của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện các liên kết vi phạm vào các điều khoản này, chúng ta được quyền yêu cầu trang web, blogs hoặc quản trị viên của các trang tương ứng (bao gồm cả quản trị viên máy chủ điều hành các trang và site đó) xóa bỏ các đường link.

 • 1. Có chứa nội dung vi phạm trật tự xã hội và thuần phong mỹ tục.
 • 2. Có chứa nội dung vi phạm pháp luật và các điều luật.
 • 3. Có chứa nội dung cố ý bôi nhọ LOTTE Việt Nam và các bên liên quan.
 • 4. Có chứa nội dung gây hại và/hoặc có khả năng gây hại đến quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng hình ảnh, quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền lợi nào khác của LOTTE Việt Nam và bên thứ ba.
 • 5. Những nội dung khác bị đánh giá khách quan là có thể gây hại cho giá trị thương hiệu, giá trị nhãn hiệu và/hoặc giá trị thương mại của LOTTE Việt Nam (và/hoặc LOTTE Group).

7. Cung cấp Ý tưởng

Nhằm phòng tránh phát sinh các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, chúng tôi từ chối bất kỳ ý tưởng, đề xuất, tài liệu tham khảo hay thiết kế nào được gửi đến từ quý khách dành cho những sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại, trừ khi được đề nghị đặc biệt từ LOTTE Việt Nam. Nếu quý khách gửi các thông tin đó dưới hình thức email hoặc bất kỳ hình thức nào khác, hành vi này sẽ được hiểu là quý khách đã từ bỏ mọi quyền lợi về bản quyền liên quan đến thông tin tương ứng, quyền lợi đăng ký bằng sáng chế, mẫu hữu dụng, thiết kế, nhãn hiệu…, quyền sở hữu trí tuệ, quyền thương mại hóa sản phẩm hoặc dịch vụ có sử dụng các thông tin tương ứng, các quyền về bí quyết và ý tưởng, hoặc bất kỳ quyền lợi nào khác. Tại thời điểm gửi thông tin, hành vi gửi thông tin của quý khách hàng sẽ được hiểu là hành vi cho phép chúng tôi được sử dụng tự do các thông tin được cung cấp.

Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc xem xét, đánh giá, sử dụng các thông tin mà quý khách đề xuất hoặc đảm bảo tính bảo mật cho các thông tin đó. Chúng tôi cũng không có trách nhiệm giải trình ngay cả khi các sản phẩm hoặc dịch vụ đồng nhất hay tương tự với những thông tin mà quý khách cung cấp, bao gồm cả nghĩa vụ bồi thường.

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm thông báo, giải trình về việc liệu những đề xuất có được hay sẽ được xem xét, đánh giá, áp dụng, và lý do dẫn đến kết quả. Khi quý khách gửi chúng tôi các ý tưởng, đề xuất, tài liệu tham khảo hoặc thiết kế liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, quý khách phải đảm bảo các thông tin tương ứng không phải là thông tin đạo ý tưởng, trộm cắp, sử dụng bất hợp pháp, và không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tiết lộ bí mật thương mại hoặc bất kỳ quyền lợi nào của bên thứ ba.

8. Sử dụng Thông tin đăng tải

LOTTE Việt Nam có thể giám sát và/hoặc xem xét các thảo luận, thông báo, thông tin truyền tải, diễn đàn và những thông tin khác đăng tải trên trang web vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện những hành vi tương ứng và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hệ quả nảo phát sinh liên quan đến những thông tin này. Việc đăng tải và truyền gửi những thông tin làm ảnh hưởng trật tự xã hội, luân thường đạo lý, gây ra hoặc thúc đẩy các hành vi vi phạm pháp luật và nguyên tắc xã hội, các hành vi bị cấm tại Điều 11 và/hoặc từ trang web hoàn toàn bị nghiêm cấm.

Trong trường hợp LOTTE Việt Nam phát hiện bất kể thông tin nào như trên xuất hiện trên trang web, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp ngăn chặn như xóa bỏ thông tin, cấm truy cập vào trang web mà không cần thông báo hoặc xin phép Người sử dụng đã đăng tải hoặc truyền tải các thông tin tương ứng. LOTTE Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thiệt hại xảy ra cho quý khách hàng vì việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn.

9. Bảo vệ Quyền riêng tư

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách nhập liệu một số thông tin cá nhân trước khi sử dụng một số dịch vụ được cung cấp trên trang web. Chúng tôi sẽ quản lý các thông tin cá nhân theo quy định của Điều khoản Bảo mật của chúng tôi.

10. Chi phí

Chúng tôi không thu phí sử dụng trang web. Tuy nhiên, quý khách có thể được yêu cầu để thanh toán chi phí kết nối hoặc phí viễn thông bởi các nhà cung cấp dịch vụ mạng để kết nối với Internet khi sử dụng trang web.

Khi quý khách được yêu cầu thanh toán cho các gói “dữ liệu” khi xem web từ thiết bị di động, quý khách vui lòng tự chịu trách nhiệm về việc xem trang. Chúng tôi không đảm bảo tốc độ hiển thị của trang web hoặc tốc độ tải khi tải dữ liệu, cũng như không chịu trách nhiệm cho những khoản chi phí [dữ liệu] phát sinh ngoài dự đoán hoặc chi phí truyền tải dữ liệu phát sinh từ việc sử dụng trang web.

11. Hành vi Nghiêm cấm

LOTTE Việt Nam nghiêm cấm các hành vi sau đây trong quá trình sử dụng trang web (bao gồm cả việc chuẩn bị cho các hành vi và việc thúc đẩy có liên quan). Nếu chúng tôi phát hiện các hành vi bị cấm, chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp để loại trừ kết quả hoặc tác động của các hành vi bị cấm, bao gồm cả việc xóa bỏ kết quả của hành vi ra khỏi trang web mà không cần thông báo hoặc xin phép Người sử dụng đã tham gia vào việc thực hiện hành vi đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà quý khách phải chịu do việc thực thi các biện pháp ngăn ngừa nói trên.

 • 1. Những hành vi gây hại hoặc có khả năng gây hại đến quyền về tài sản hoặc quyền riêng tư của những Người sử dụng khác, bên thứ ba hoặc công ty LOTTE Việt Nam.
 • 2. Các hành vi cấu thành hành vi bôi nhọ, lăng mạ hoặc phỉ báng những Người sử dụng khác, bên thứ ba hoặc công ty LOTTE Việt Nam, hoặc các hành động có nguy cơ gây ra các thiệt hại tương tự.
 • 3. Những hành vi xâm hại đến quyền sở hữu trí tuệ (tác quyền, quyền thiết kế, quyền sáng chế, quyền mẫu hữu dụng, quyền thương hiệu, quyền sử dụng hình ảnh hoặc các quyền lợi khác) của những Người sử dụng khác, bên thứ ba hoặc LOTTE Việt Nam, hoặc các hành vi có nguy cơ gây ra các tác hại tương tự.
 • 4. Truyền tải hoặc phát triển các phần mềm máy tính độc hại hướng đến hoặc trên trang web, hoặc truy cập vào trang web bằng các phương thức bất hợp pháp.
 • 5. Các hành vi làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng, luân thường đạo lý, phạm pháp, gây hại cho sự phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần của giới trẻ, hoặc các hành vi có nguy cơ gây ra các tác hại tương tự.
 • 6. Các hành vi được thực hiện nhằm mục đích tư lợi thông qua hoặc có liên quan đến trang web, hoặc chuẩn bị cho những hành vi tương tự chưa được sự cho phép của LOTTE Việt Nam.
 • 7. Những hành vi liên quan đến các chiến dịch bầu cử hoặc hoạt động tương tự, hành vi tôn giáo hay chính trị.
 • 8. Những hành vi khác làm gián đoạn hoạt động của trang web.
 • 9. Những hành vi sử dụng dịch vụ bằng ID của một thành viên khác, hoặc sử dụng trang web bằng cách mạo nhận thân phận của người khác.
 • 10. Các hành vi bao gồm hành vi chiếm đoạt hoặc tiết lộ ID của các thành viên khác và/hoặc tiết lộ thông tin ID này cho những Người sử dụng khác, bất kể hình thức thực hiện.
 • 11. Hành vi vi phạm pháp luật và các quy định của Nhật Bản hoặc quốc gia/địa phương nơi quý khách sử dụng trang web.
 • 12. Hành vi lạm dụng các lỗ hổng hoặc lỗi bảo mật trên trang web hoặc trên máy chủ của web để làm tắc nghẽn lượng truy cập, hoặc điều chỉnh, đạo ý tưởng, xóa trang web hoặc các thông tin trên trang web.
 • 13. Hành vi gây phiền hà, cản trở đến những Người sử dụng khác hoặc các bên thứ ba.
 • 14. Hành vi truy cập và truyền tải các thông tin sai lệch và gây hoang mang.
 • 15. Hành vi yêu cầu hay yêu sách bất hợp lý cho LOTTE Việt Nam, thành viên điều hành của LOTTE Việt Nam hoặc bất kỳ Người sử dụng nào dưới hình thức áp chế, đe dọa, uy hiếp, gian lận.
 • 16. Các hành vi khác vi phạm điều khoản và điều kiện này hoặc các quy định có liên quan.

12. Điều chỉnh Điều khoản và Điều kiện

Vui lòng lưu ý rằng LOTTE Việt Nam có thể điều chỉnh các điều khoản và điều kiện khi cần thiết mà không cần thông báo đến từng Người sử dụng. Bất kể điều chỉnh nào được thực hiện với các điều khoản và điều kiện cũng trở nên hiệu lực tại thời điểm được đăng tải trên trang web.

13. Bồi thường Thiệt hại

Trong trường hợp quý khách vi phạm vào các điều khoản và điều kiện sử dụng hoặc các quy định liên quan, quý khách phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại gây ra cho LOTTE Việt Nam bởi sự vi phạm đó. Khi bất kỳ Người sử dụng nào tham gia vào các hành vi vi phạm các điều kiện và điều khoản hoặc các quy định liên quan, hoặc có ý định thực hiện các hành vi tương tự, chúng tôi có quyền ngăn chặn các hành vi đó.

14. Tính phân ly

Ngay cả khi một phần các điều khoản hay điều kiện bị đánh giá là vô hiệu lực hoặc không có khả năng để thực hiện căn cứ theo Luật Hợp đồng Người tiêu dùng hoặc các luật và điều luật khác, những điều khoản và điều kiện còn lại vẫn tiếp tục có hiệu lực và vẫn được áp dụng giữa Người sử dụng và công ty LOTTE Việt Nam.

15. Luật Điều chỉnh và Tòa Phân xử

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều kiện và điều khoản trong bản điều khoản và điều kiện sử dụng này và trang web liên quan đến Luật Việt Nam sẽ được phân xử đầu tiên và duy nhất bởi Phiên tòa Sơ thẩm Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều khoản sử dụng
Truyền thông xã hội

Trước khi quý khách sử dụng một tài khoản truyền thông xã hội và các dịch vụ có liên quan (“Dịch vụ”) được điều hành và quản lý bởi LOTTE Việt nam (Dưới đây gọi là “LOTTE Việt Nam” hoặc “chúng tôi”), hãy đọc thật kỹ và chấp nhận các điều khoản sử dụng sau đây.

Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản sử dụng bên dưới, vui lòng không sử dụng Dịch vụ. Việc sử dụng Dịch vụ sẽ đồng nghĩa với việc quý khách đã đồng ý tuân thủ theo toàn bộ các điều khoản được quy định, ngay cả khi quý khách tuyên bố là mình không đồng ý với các điều khoản đó.

* Truyền thông Xã hội ở đây là ám chỉ các dịch vụ như blogs, dịch vụ mạng xã hội, hoặc trang web chia sẻ video trong đó cho phép Người sử dụng được cung cấp và trao đổi thông tin với những người dùng khác.

1. Tuân thủ Điều khoản Sử dụng Truyền thông Xã hội

Người sử dụng Dịch vụ (“Người sử dụng”) phải tuân thủ theo những điều khoản được thiết lập bởi mỗi mạng Truyền thông Xã hội và các Điều khoản Sử dụng Truyền thông Xã hội (bao gồm cả những Hướng dẫn áp dụng cho từng nhóm cộng đồng độc lập mà ở đó quý khách hàng sở hữu tài khoản chính thức) khi sử dụng Dịch vụ. “Khi sử dụng Dịch vụ” ám chỉ việc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào là một phần của Dịch vụ, như việc xem các thông tin hạng mục hay các đoạn bình luận được đăng tải.

2. Thu thập Thông tin Cá nhân

Khi quý khách đăng ký các Dịch vụ với tư cách là Người sử dụng, quý khách cần xác nhận rằng quý khách đã đồng ý cho phép việc truy cập vào những thông tin đã được chia sẻ với những Người sử dụng khác, như họ tên, hình đại diện, giới tính, mạng lưới, ID Người sử dụng, danh sách bạn bè. Sau đó bằng việc tiếp tục thực hiện quy trình đăng ký, quý khách sẽ được xem như đã đồng ý với các Điều khoản Sử dụng Truyền thông Xã hội.

3. Bản quyền

Nếu quý khách sử dụng Dịch vụ hoặc đăng tải tài liệu, thì mặc dù tất cả bản quyền (bao gồm quyền nhân thân, dưới đây cũng tương tự) liên quan đến tài liệu đó thuộc về sở hữu của quý khách, việc đăng tải đó cũng sẽ đồng nghĩa với việc quý khách cho phép chúng tôi sử dụng miễn phí không độc quyền trên phạm vi toàn cầu (bao gồm, nhưng không giới hạn trong, quyền được xử lý, tổng hợp, mô phỏng, phát tán, điều chỉnh, dịch thuật, cũng như các quyền lợi được đề cập trong Điều 27 và 28 của Luật Bản quyền) các tài liệu tương ứng trong khoảng thời gian hiệu lực của bản quyền, và quý khách sẽ không thực hiện các quyền lợi, như quyền bản quyền, quyền nhân thân, quyền sử dụng hình ảnh đó để chống lại chúng tôi.

4. Tạm ngừng và Chấm dứt Dịch vụ

Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ mà không cần thông báo trước cho Người sử dụng. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì đối với các thiệt hại, hư hỏng, chi phí xảy ra cho Người sử dụng do tạm ngưng hay chấm dứt Dịch vụ, cũng như không có nghĩa vụ bồi thường cho bất kỳ khoản chi phí nào cho những thiệt hải, hư hỏng và chi phí đó.

5. Điều khoản Miễn trách

Nếu quý khách gây ra các tổn hại cho một bên thứ ba do sử dụng Dịch vụ, quý khách phải tự chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những tổn hại đó, cũng như phải tự giải quyết các tranh chấp phát sinh với bên thứ ba đó bằng trách nhiệm và chi phí của quý khách. Khi một Người sử dụng hoặc một bên thứ ba phải chịu những thiệt hại liên quan đến hoặc phát sinh từ những thông tin đã được cung cấp bởi một Người sử dụng khác, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào có liên quan. Khi quý khách sử dụng Dịch vụ, quý khách phải tự đọc và tự sử dụng các thông tin cung cấp bởi những Người sử dụng khác, và tự chịu các rủi ro có liên quan. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về sự trung thực, tin cậy, chính xác, không xâm phạm quyền lợi các bên khác, và/hoặc tính hợp pháp của các tài liệu đăng tải bởi Người sử dụng.

6. Điều khoản Nghiêm cấm

Khi một Người sử dụng Dịch vụ tham dự vào bất kỳ hành vi nào bị nghiêm cấm sau đây, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn cần thiết, bao gồm cả việc gỡ bỏ các thông tin và tài liệu đăng tải, ngăn chặn truy cập đến các tài khoản của chúng tôi, khóa các bài đăng bởi Người sử dụng mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho Người sử dụng bởi những hành vi ngăn chặn tương ứng.

 • 1. Những hành vi gây hại hoặc có khả năng gây hại đến quyền về tài sản hoặc quyền riêng tư của những Người sử dụng khác, bên thứ ba hoặc công ty LOTTE Việt Nam.
 • 2. Các hành vi cấu thành hành vi bôi nhọ, lăng mạ hoặc phỉ báng những Người sử dụng khác, bên thứ ba hoặc công ty LOTTE Việt Nam, hoặc các hành vi khác tương tự.
 • 3. Những hành vi gây phương hại đến quyền sở hữu trí tuệ (tác quyền, quyền thiết kế, quyền sáng chế, quyền mẫu hữu dụng, quyền thương hiệu, quyền sử dụng hình ảnh hoặc các quyền lợi khác) của Người sử dụng khác, bên thứ ba hoặc LOTTE Việt Nam, hoặc các hành vi có nguy cơ gây các tác hại tương tự.
 • 4. Các hành vi truyền tải phần mềm máy tính độc hại lên trang web, hoặc viết các phần mềm tương tự.
 • 5. Các hành vi làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng, luân thường đạo lý, phạm phát, gây ra các tác động tiêu cực đối với sự phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần của giới trẻ, hoặc các hành vi có nguy cơ gây ra các tác hại tương tự.
 • 6. Các hành vi được thực hiện nhằm mục đích tư lợi thông qua hoặc liên quan đến trang web, hoặc hành động chuẩn bị cho những hành vi đó mà chưa được sự cho phép của LOTTE Việt Nam.
 • 7. Những hành vi liên quan đến các chiến dịch bầu cử hoặc hoạt động tương tự, hành vi tôn giáo hay chính trị.
 • 8. Những hành vi khác ảnh hưởng đến sự hoạt động suôn sẻ của Dịch vụ, gây phiền hà hoặc cản trở người dùng khác.
 • 9. Hành vi mạo nhận Người sử dụng khác, trong đó bao gồm LOTTE Việt Nam và những cá nhân khác.
 • 10. Hành vi có những cam kết hoặc tuyên bố không trung thực, giả dối.
 • 11. Hành vi sử dụng Dịch vụ bằng ID của người khác.
 • 12. Các hành vi chiếm đoạt hoặc tiết lộ ID sử dụng của các thành viên khác và/hoặc tiết lộ thông tin ID này cho những Người sử dụng khác, bất kể hình thức thực hiện.
 • 13. Hành vi vi phạm pháp luật và các quy định của Nhật Bản hoặc quốc gia/địa phương mà quý khách đang sử dụng trang web.
 • 14. Hành vi tiết lộ các thông tin riêng tư bảo mật giữa LOTTE Việt Nam và bên thứ ba.
 • 15. Hành vi ngăn chặn những Người sử dụng khác truy cập và sử dụng toàn bộ hay một phần Dịch vụ, hành vi làm tắc nghẽn đường truyền, chỉnh sửa, giả mạo, hoặc xóa thông tin trong Dịch vụ.
 • 16. Hành vi đi ngược với phương châm của Dịch vụ.
 • 17. Hành vi phá hoại các điều khoản sử dụng được thiết lập bởi bất kỳ nền tảng (Platform) nào mà trên đó Dịch vụ đang được vận hành.
 • 18. Những hành vi đưa ra yêu cầu hay yêu sách bất hợp lý cho LOTTE Việt Nam, thành viên điều hành của LOTTE Việt Nam hoặc bất kỳ Người sử dụng nào dưới hình thức áp chế, đe dọa, uy hiếp, gian lận.
 • 19. Những hành vi khác bị đánh giá là có thể gây ra các tác động tiêu cực lên trật tự của các tài khoản chính thức.

7. Điều chỉnh Điều khoản Sử dụng Truyền thông Xã hội

Vui lòng lưu ý rằng LOTTE Việt Nam có thể điều chỉnh Điều khoản Sử dụng Truyền thông Xã hội khi cần thiết mà không cần thông báo đến từng Người sử dụng. Bất kể điều chỉnh nào được thực hiện sẽ cũng trở nên hiệu lực tại thời điểm được đăng tải trên trang web.

8. Bồi thường Thiệt hại

Trong trường hợp quý khách tham dự vào các hành vi vi phạm vào Điều khoản Sử dụng Truyền thông Xã hội hoặc các quy định liên quan, quý khách phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại gây ra cho LOTTE Việt Nam bởi sự vi phạm đó. Nếu quý khách tham dự vào các hành vi vi phạm Điều khoản Sử dụng Truyền thông Xã hội hoặc các quy định liên quan, hoặc có ý định thực hiện các hành vi tương tự, chúng tôi có quyền ngăn chặn các hành vi đó.

9. Tính phân ly

Ngay cả khi một phần của Điều khoản Sử dụng Truyền thông Xã hội bị đánh giá là vô hiệu lực hoặc không có khả năng để thực hiện căn cứ theo Luật Hợp đồng Người tiêu dùng hoặc các luật và điều luật khác, những điều khoản và điều kiện còn lại vẫn tiếp tục có hiệu lực và được áp dụng giữa Người sử dụng và công ty LOTTE Việt Nam.

10. Luật Điều chỉnh và Tòa Phân xử

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều kiện và điều khoản trong bản điều khoản này và trang web liên quan đến Luật Việt Nam sẽ được phân xử đầu tiên và duy nhất bởi Phiên tòa Sơ thẩm Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh.