LOTTE

   

 

2018

Đổi mới “Toppo” với thiết kế và
chất lượng mới

2017

Đổi mới thiết kế của
“LOTTE XYLITOL Cool”

Ra mắt “Kẹo cao su Pokemon LOTTE”

Đạt chứng nhận FSSC22000
tại nhà máy Lotte Việt Nam

2016

Kỷ niệm 20 năm thành lập
Lotte Việt Nam

Thỏa thuận thiết lập quan hệ với VOSA

Đạt chứng nhận Halal
tại nhà máy Lotte Việt Nam

2015

Đổi mới thiết kế “LOTTE XYLITOL”

Ra mắt “LOTTE XYLITOL Cool”

2013

Ra mắt “Toppo”

Ra mắt “Kẹo cao su Doraemon LOTTE”

2010

Ra mắt “Fusen no mi”

Ra mắt “Koala's March”

2007

Ra mắt “LOTTE XYLITOL”

2006

Kỷ niệm 10 năm thành lập
Lotte Việt Nam

1998

Lotte Việt Nam bắt đầu
hoạt động nhà máy

Ra mắt "Bub-up" và "Stick gum"

1996

Thành lập Công ty TNHH Lotte Việt Nam