LOTTE

   

 

2022

Ra mắt “LOTTE CHOCOLAT”

2021

Ra mắt sản phẩm WOW!MINT Ra mắt sản phẩm WOW!MINT

Ra mắt sản phẩm WOW!MINT

2019

Đổi mới bao bì Fusen No Mi

Đổi mới bao bì Fusen No Mi Đổi mới bao bì Fusen No Mi

Ra mắt kẹo SukuSuku

Ra mắt kẹo SukuSuku Ra mắt kẹo SukuSuku

Ra mắt viên ngậm LOTTE XYLITOL

Ra mắt viên ngậm XYLITOL Ra mắt viên ngậm XYLITOL

Cải tiến thiết kế và chất lượng kẹo Gum LOTTE XYLITOL

Đổi mới XYLITOL Gum về thiết kế và chất lượng Đổi mới XYLITOL Gum về thiết kế và chất lượng

Ra mắt “Lotte Doraemon kẹo gum hương vị biến hoá”

Lotte Doraemon kẹo gum hương vị biến hoá - hương mixed berries & hương dứa Lotte Doraemon kẹo gum hương vị biến hoá - hương mixed berries & hương dứa

Ra mắt “Lotte Doraemon kẹo gum hương cam”

Lotte Doraemon kẹo gum hương cam Lotte Doraemon kẹo gum hương cam

Ra mắt “Monaoh”

Ra mắt Monaoh Ra mắt Monaoh

2018

Đổi mới “Toppo” với thiết kế và
chất lượng mới

2017

Đổi mới thiết kế của
“LOTTE XYLITOL Cool”

Ra mắt “Kẹo gum thổi LOTTE Pokémon”

Đạt chứng nhận FSSC22000
tại nhà máy Lotte Việt Nam

2016

Kỷ niệm 20 năm thành lập
Lotte Việt Nam

Thỏa thuận thiết lập quan hệ với VOSA

Đạt chứng nhận Halal
tại nhà máy Lotte Việt Nam

2015

Đổi mới thiết kế “LOTTE XYLITOL”

Ra mắt “LOTTE XYLITOL Cool”

2013

Ra mắt “Toppo”

Ra mắt “Lotte Doraemon kẹo gum hương dâu”

2010

Ra mắt “Fusen No Mi”

Ra mắt “Koala's March”

2006

Ra mắt “LOTTE XYLITOL”

2006

Kỷ niệm 10 năm thành lập
Lotte Việt Nam

1998

Lotte Việt Nam bắt đầu
hoạt động nhà máy

Ra mắt "Bub-up" và "Stick gum"

1996

Thành lập Công ty TNHH Lotte Việt Nam