LOTTE

   

 

Bán hàng

Lý do tham gia công ty

Tôi thích kinh doanh, gặp gỡ mọi người và có kinh nghiệm thực tế để cải thiện bản thân mình. Vì vậy, tôi quyết định gia nhập LOTTE Việt Nam.

Kinh nghiệm tốt

Tôi có thể học kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm và có được sự tự tin.

Lời nhắn cho người nộp đơn

Chỉ cần làm hết sức, thành công sẽ đến.

Lý do tham gia công ty

Tôi thích kinh doanh, gặp gỡ mọi người và có kinh nghiệm thực tế để cải thiện bản thân mình. Vì vậy, tôi quyết định gia nhập LOTTE Việt Nam.

Kinh nghiệm tốt

Tôi có thể học kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm và có được sự tự tin.

Lời nhắn cho người nộp đơn

Chỉ cần làm hết sức, thành công sẽ đến.

Quản trị viên

Lý do tham gia công ty

LOTTE VN được thành lập vào ngày 28 tháng 7 năm 1998. Trên thực tế, LOTTE VN đã được xây dựng từ năm 1996.

Vào thời điểm đó, tôi là sinh viên chuyên ngành kế toán tại trường đại học.

Tôi không có bất kỳ mục tiêu rõ ràng nào về sự nghiệp hay công ty mà tôi sẽ là một thành viên.

Hầu như không được biết đến nhiều như LOTTE ngày nay.

Cơ hội này như được số phận định sẵn khi tôi đọc được tin tức tuyển dụng trên báo chí.

Ngày tôi tham gia vào công ty cũng chính là ngày thành lập của LOTTE.

Kinh nghiệm tốt

Với 20 năm là một thành viên, tôi may mắn vì tôi đã có nhiều thời gian với các đồng nghiệp và sự phát triển của công ty.

Tôi vẫn không quên ấn tượng của ngày đầu tiên tham dự buổi phỏng vấn, LOTTE, môi trường của những người trẻ trung và năng động.

Đối với tất cả những người như tôi, cảm giác xúc động nhất là môi trường làm việc, bầu không khí và tinh thần làm việc nhóm được gọi là LOTTE.

Thông báo cho người nộp đơn

Kể từ ngày đầu tiên tham gia, với nhiều bất ngờ, nhưng với một bầu không khí vui vẻ, với sự hướng dẫn nhiệt tình của đồng nghiệp,

lo lắng nhanh chóng được thay thế bởi sự háo hức và sự cống hiến. Đó không phải là lợi ích riêng của tôi. Đây là một nền văn hóa của LOTTE Việt Nam.

Đào tạo và huấn luyện luôn được đội ngũ quản lý quan tâm. Sự phát triển của tất cả các nhân viên luôn gắn liền với sự phát triển của công ty.

Do đó, bạn nên tự tin tham gia LOTTE như mục đích nghề nghiệp của bạn.

Lý do tham gia công ty

LOTTE VN được thành lập vào ngày 28 tháng 7 năm 1998. Trên thực tế, LOTTE VN đã được xây dựng từ năm 1996.

Vào thời điểm đó, tôi là sinh viên chuyên ngành kế toán tại trường đại học.

Tôi không có bất kỳ mục tiêu rõ ràng nào về sự nghiệp hay công ty mà tôi sẽ là một thành viên.

Hầu như không được biết đến nhiều như LOTTE ngày nay.

Cơ hội này như được số phận định sẵn khi tôi đọc được tin tức tuyển dụng trên báo chí.

Ngày tôi tham gia vào công ty cũng chính là ngày thành lập của LOTTE.

Kinh nghiệm tốt

Với 20 năm là một thành viên, tôi may mắn vì tôi đã có nhiều thời gian với các đồng nghiệp và sự phát triển của công ty.

Tôi vẫn không quên ấn tượng của ngày đầu tiên tham dự buổi phỏng vấn, LOTTE, môi trường của những người trẻ trung và năng động.

Đối với tất cả những người như tôi, cảm giác xúc động nhất là môi trường làm việc, bầu không khí và tinh thần làm việc nhóm được gọi là LOTTE.

Thông báo cho người nộp đơn

Kể từ ngày đầu tiên tham gia, với nhiều bất ngờ, nhưng với một bầu không khí vui vẻ, với sự hướng dẫn nhiệt tình của đồng nghiệp,

lo lắng nhanh chóng được thay thế bởi sự háo hức và sự cống hiến. Đó không phải là lợi ích riêng của tôi. Đây là một nền văn hóa của LOTTE Việt Nam.

Đào tạo và huấn luyện luôn được đội ngũ quản lý quan tâm. Sự phát triển của tất cả các nhân viên luôn gắn liền với sự phát triển của công ty.

Do đó, bạn nên tự tin tham gia LOTTE như mục đích nghề nghiệp của bạn.

Lý do tham gia công ty

LOTTE VN được thành lập vào ngày 28 tháng 7 năm 1998. Trên thực tế, LOTTE VN đã được xây dựng từ năm 1996.

Vào thời điểm đó, tôi là sinh viên chuyên ngành kế toán tại trường đại học.

Tôi không có bất kỳ mục tiêu rõ ràng nào về sự nghiệp hay công ty mà tôi sẽ là một thành viên.

Hầu như không được biết đến nhiều như LOTTE ngày nay.

Cơ hội này như được số phận định sẵn khi tôi đọc được tin tức tuyển dụng trên báo chí.

Ngày tôi tham gia vào công ty cũng chính là ngày thành lập của LOTTE.

Kinh nghiệm tốt

Với 20 năm là một thành viên, tôi may mắn vì tôi đã có nhiều thời gian với các đồng nghiệp và sự phát triển của công ty.

Tôi vẫn không quên ấn tượng của ngày đầu tiên tham dự buổi phỏng vấn, LOTTE, môi trường của những người trẻ trung và năng động.

Đối với tất cả những người như tôi, cảm giác xúc động nhất là môi trường làm việc, bầu không khí và tinh thần làm việc nhóm được gọi là LOTTE.

Thông báo cho người nộp đơn

Kể từ ngày đầu tiên tham gia, với nhiều bất ngờ, nhưng với một bầu không khí vui vẻ, với sự hướng dẫn nhiệt tình của đồng nghiệp,

lo lắng nhanh chóng được thay thế bởi sự háo hức và sự cống hiến. Đó không phải là lợi ích riêng của tôi. Đây là một nền văn hóa của LOTTE Việt Nam.

Đào tạo và huấn luyện luôn được đội ngũ quản lý quan tâm. Sự phát triển của tất cả các nhân viên luôn gắn liền với sự phát triển của công ty.

Do đó, bạn nên tự tin tham gia LOTTE như mục đích nghề nghiệp của bạn.

Lý do tham gia công ty

LOTTE VN được thành lập vào ngày 28 tháng 7 năm 1998. Trên thực tế, LOTTE VN đã được xây dựng từ năm 1996.

Vào thời điểm đó, tôi là sinh viên chuyên ngành kế toán tại trường đại học.

Tôi không có bất kỳ mục tiêu rõ ràng nào về sự nghiệp hay công ty mà tôi sẽ là một thành viên.

Hầu như không được biết đến nhiều như LOTTE ngày nay.

Cơ hội này như được số phận định sẵn khi tôi đọc được tin tức tuyển dụng trên báo chí.

Ngày tôi tham gia vào công ty cũng chính là ngày thành lập của LOTTE.

Kinh nghiệm tốt

Với 20 năm là một thành viên, tôi may mắn vì tôi đã có nhiều thời gian với các đồng nghiệp và sự phát triển của công ty.

Tôi vẫn không quên ấn tượng của ngày đầu tiên tham dự buổi phỏng vấn, LOTTE, môi trường của những người trẻ trung và năng động.

Đối với tất cả những người như tôi, cảm giác xúc động nhất là môi trường làm việc, bầu không khí và tinh thần làm việc nhóm được gọi là LOTTE.

Thông báo cho người nộp đơn

Kể từ ngày đầu tiên tham gia, với nhiều bất ngờ, nhưng với một bầu không khí vui vẻ, với sự hướng dẫn nhiệt tình của đồng nghiệp,

lo lắng nhanh chóng được thay thế bởi sự háo hức và sự cống hiến. Đó không phải là lợi ích riêng của tôi. Đây là một nền văn hóa của LOTTE Việt Nam.

Đào tạo và huấn luyện luôn được đội ngũ quản lý quan tâm. Sự phát triển của tất cả các nhân viên luôn gắn liền với sự phát triển của công ty.

Do đó, bạn nên tự tin tham gia LOTTE như mục đích nghề nghiệp của bạn.

Nhà máy

Lý do tham gia công ty

Tôi đã có cơ hội tốt để tham gia vào việc đào tạo của nhà máy LOTTE Việt Nam khi tôi còn là sinh viên, đó là cơ hội may mắn cho tôi.

Theo đó, tôi cảm thấy có một thái độ thân thiện và cởi mở với mọi nhân viên.

Vì vậy, tôi có thể tìm thấy những người đáng yêu và công việc nhờ khoá đào tạo vào thời điểm đó.

Do đó tôi quyết định hợp tác với LOTTE Việt Nam sau khi tốt nghiệp.

Kinh nghiệm tốt

Tôi đã làm việc tại LOTTE VIETNAM trong 4 năm. Thông qua công việc của chúng tôi, tôi có thể có được những kinh nghiệm tốt: các kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng sống và đó là kinh nghiệm quan trọng nhất: "Cách trở nên được yêu thích lâu dài trong một công ty"

Thông báo cho người nộp đơn

Nếu bạn muốn thử thách bản thân, hoặc muốn học tập và nâng cao kỹ năng làm việc trong môi trường thân thiện.

Tôi tin rằng: "LOTTE VIETNAM là ngôi nhà thứ hai" mà bạn đang mong đợi.

Lý do tham gia công ty

Tôi đã có cơ hội tốt để tham gia vào việc đào tạo của nhà máy LOTTE Việt Nam khi tôi còn là sinh viên, đó là cơ hội may mắn cho tôi.

Theo đó, tôi cảm thấy có một thái độ thân thiện và cởi mở với mọi nhân viên.

Vì vậy, tôi có thể tìm thấy những người đáng yêu và công việc nhờ khoá đào tạo vào thời điểm đó.

Do đó tôi quyết định hợp tác với LOTTE Việt Nam sau khi tốt nghiệp.

Kinh nghiệm tốt

Tôi đã làm việc tại LOTTE VIETNAM trong 4 năm. Thông qua công việc của chúng tôi, tôi có thể có được những kinh nghiệm tốt: các kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng sống và đó là kinh nghiệm quan trọng nhất: "Cách trở nên được yêu thích lâu dài trong một công ty"

Thông báo cho người nộp đơn

Nếu bạn muốn thử thách bản thân, hoặc muốn học tập và nâng cao kỹ năng làm việc trong môi trường thân thiện.

Tôi tin rằng: "LOTTE VIETNAM là ngôi nhà thứ hai" mà bạn đang mong đợi.

Lý do tham gia công ty

Tôi đã có cơ hội tốt để tham gia vào việc đào tạo của nhà máy LOTTE Việt Nam khi tôi còn là sinh viên, đó là cơ hội may mắn cho tôi.

Theo đó, tôi cảm thấy có một thái độ thân thiện và cởi mở với mọi nhân viên.

Vì vậy, tôi có thể tìm thấy những người đáng yêu và công việc nhờ khoá đào tạo vào thời điểm đó.

Do đó tôi quyết định hợp tác với LOTTE Việt Nam sau khi tốt nghiệp.

Kinh nghiệm tốt

Tôi đã làm việc tại LOTTE VIETNAM trong 4 năm. Thông qua công việc của chúng tôi, tôi có thể có được những kinh nghiệm tốt: các kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng sống và đó là kinh nghiệm quan trọng nhất: "Cách trở nên được yêu thích lâu dài trong một công ty"

Thông báo cho người nộp đơn

Nếu bạn muốn thử thách bản thân, hoặc muốn học tập và nâng cao kỹ năng làm việc trong môi trường thân thiện.

Tôi tin rằng: "LOTTE VIETNAM là ngôi nhà thứ hai" mà bạn đang mong đợi.