LOTTE

   

 

Kẹo gum thổi
Lotte Bup up

Xem website

Hương trái cây

Hương Nho 3.2g

Hương trái cây

Hương Cam 3.2g

Hương trái cây

Hương Dâu 3.2g

Hương trái cây

Hương Nho 3.2g

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Hương nho nhân tạo; Chất làm ẩm (422); Chất điều chỉnh độ axit (330); Chất nhũ hóa (473); Màu thực phẩm tổng hợp (124,133).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000242

Nhóm sản phẩm

Bup up

Bản công bố

1208/2017/YTBD_XNCB

Ngày công bố

28/12/2017

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hương Cam 3.2g

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Chất điều chỉnh độ axit (330); Hương cam tự nhiên (0,6 %); Chất làm ẩm (422); Chất nhũ hóa (473); Màu thực phẩm tổng hợp (110).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000242

Nhóm sản phẩm

Bup up

Bản công bố

1208/2017/YTBD_XNCB

Ngày công bố

28/12/2017

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hương Dâu 3.2g

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Chất làm ẩm (422);Chất điều chỉnh độ axit (330); Hương dâu giống tự nhiên ; Chất nhũ hóa (473); Màu thực phẩm tổng hợp (124).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000242

Nhóm sản phẩm

Bup up

Bản công bố

1208/2017/YTBD_XNCB

Ngày công bố

28/12/2017

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Drink flavor

Hương Cola 3.2g

Drink flavor

Hương Xoài Dừa 3.2g

Drink flavor

Hương Soda Dưa Lưới 3.2g

Drink flavor

Hương Cola 3.2g

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Chất điều chỉnh độ axit (330); Hương cola giống tự nhiên; Chất làm ẩm (422); Chất nhũ hóa (473); Màu thực phẩm tổng hợp (110, 133).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677033127

Nhóm sản phẩm

Bup up

Bản công bố

1209/2017/YTBD_XNCB

Ngày công bố

28/12/2017

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hương Xoài Dừa 3.2g

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Chất điều chỉnh độ axit (330); Hương xoài dừa nhân tạo; Chất làm ẩm (422); Chất nhũ hóa (473); Màu thực phẩm tổng hợp (102).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677033127

Nhóm sản phẩm

Bup up

Bản công bố

1209/2017/YTBD_XNCB

Ngày công bố

28/12/2017

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hương Soda Dưa Lưới 3.2g

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Chất điều chỉnh độ axit (330); Hương soda kem dưa lưới giống tự nhiên; Chất làm ẩm (422); Chất nhũ hóa (473); Màu thực phẩm tổng hợp (102, 133).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677033127

Nhóm sản phẩm

Bup up

Bản công bố

1209/2017/YTBD_XNCB

Ngày công bố

28/12/2017

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống