LOTTE

   

 

Kẹo Gum Cuộn Lotte Doraemon – Hương Cam

Hộp 56 g

Kẹo Gum Cuộn Lotte Doraemon – Hương Cam

Hộp 56 g

Thành phần:

Đường, cốt gôm, nha, chất điều chỉnh độ acid (INS 330), hương liệu cam tự nhiên (0,6 %), chất làm ẩm (INS 422), chất nhũ hóa (INS 473), chất tạo màu tổng hợp (INS 110).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

-

Thành phần có thể gây dị ứng:

Sản phẩm có lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã Vạch

8934677037118

Nhóm sản phẩm:

Kẹo gum

Bản tự công bố

01-GD/LTV/2024

Bản chứng nhận của bên thứ 3:

VNT/F24/010358P1

Ngày công bố:

VNT/F24/010358P1

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Kẹo Gum Cuộn Lotte Doraemon – Hương Dâu

Hộp 56 g

Kẹo Gum Cuộn Lotte Doraemon – Hương Dâu

Hộp 56 g

Thành phần:

Đường, cốt gôm, nha, chất làm ẩm (INS 422), chất điều chỉnh độ acid (INS 330), hương liệu dâu giống tự nhiên, chất nhũ hóa (INS 473), chất tạo màu tổng hợp (INS 124)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

-

Thành phần có thể gây dị ứng:

Sản phẩm có lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã Vạch

8934677037217

Nhóm sản phẩm:

Kẹo gum

Bản tự công bố

02-GD/LTV/2024

Bản chứng nhận của bên thứ 3:

VNT/F24/010359P1

Ngày công bố:

29/01/2024

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

LOTTE Doraemon kẹo gum hương cam

Hộp 27g (3g x 9 trái)

LOTTE Doraemon kẹo gum hương cam

Hộp 27g (3g x 9 trái)

Thành phần

Đường, cốt gôm, nha, chất điều chỉnh độ axit (INS 330), hương liệu cam tự nhiên (0,6 %), chất làm ẩm (INS 422), chất nhũ hóa (INS 473), màu thực phẩm tổng hợp (INS 110).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677042112

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản tự công bố

01-GD/LTV/2018

Bản chứng nhận của bên thứ ba

KT3-03360BTP8

Ngày công bố

04/05/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Kẹo Gum Thổi Lotte Doraemon Kèm Thẻ Bài

Hộp 9 g

Kẹo Gum Thổi Lotte Doraemon Kèm Thẻ Bài

Hộp 9 g

Thành phần

Đường, cốt gôm, nha, chất điều chỉnh độ acid (INS 330), hương liệu cam tự nhiên (0,6 %), chất làm ẩm (INS 422), chất nhũ hóa (INS 473), chất tạo màu tổng hợp (INS 110).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

-

Thành phần có thể gây dị ứng

Sản phẩm có lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677036128

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

01-GD/LTV/2023

Ngày công bố

12/12/2023

Bản chứng nhận của bên thứ 3

VNT/F23/021361A1R1P1

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

LOTTE Doraemon kẹo gum hương cam

Hộp 9 g

LOTTE Doraemon kẹo gum hương cam

Hộp 9 g

Thành phần

Đường, cốt gôm, nha, chất điều chỉnh độ axit (INS 330), hương liệu cam tự nhiên (0,6 %), chất làm ẩm (INS 422), chất nhũ hóa (INS 473), màu thực phẩm tổng hợp (INS 110).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

893467712306

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản tự công bố

01-GD/LTV/2018

Ngày công bố

04/05/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

LOTTE Doraemon kẹo gum hương vị biến hóa<br />

Hương mix berries

LOTTE Doraemon kẹo gum hương vị biến hóa<br />

13.5g

LOTTE Doraemon kẹo gum hương vị biến hóa

Hương mix berries

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; hương nhân tạo (mixed berries, dứa); Chất điều chỉnh độ acid (INS 330); Chất giữ ẩm (INS 422); Chất nhũ hóa (INS 473); Dầu MCT; Màu thực phẩm tổng hợp (INS 124, INS 133, INS 102)

Thông tin dinh dưỡng

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677051121

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

01-GD/LTV/2019

Ngày công bố

08/03/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

13.5g

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; hương nhân tạo (mixed berries, dứa); Chất điều chỉnh độ acid (INS 330); Chất giữ ẩm (INS 422); Chất nhũ hóa (INS 473); Dầu MCT; Màu thực phẩm tổng hợp (INS 124, INS 133, INS 102)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677051114

Nhóm sản phẩm

Doraemon

Bản công bố

01-GD/LTV/2019

Ngày công bố

08/03/2019

Chứng nhận của bên thứ ba

KT3-00905ATP9-1

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống