LOTTE

   

 

Lotte kẹo gum bong bóng
Fusen No Mi

Xem website

Hương cola chanh

Hũ 15g

Hương cola chanh

Hũ 15g

Thành phần

Đường, Cốt gôm, Dextrose monohydrate, Glucose syrup, Bột gạo nếp, Hương Cola nhân tạo, Chất điều chỉnh độ axit (INS 330), Gelatin, Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904), Chất làm ẩm (INS 422), Màu thực phẩm tự nhiên (INS 150c).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000686

Nhóm sản phẩm

Fusen no mi

Bản công bố

03-GF/LTV/2019

Ngày công bố

08/11/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hương Cam

Hũ 15g

Hương Cam

Hũ 15g

Thành phần

Đường, Cốt gôm, Dextrose monohydrate, Glucose syrup, Chất điều chỉnh độ axit (INS 330), Bột gạo nếp, Hương cam tự nhiên (≤ 1%), Chất làm ẩm (INS 422), Gelatin, Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904), Màu thực phẩm tổng hợp (INS 110).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000662

Nhóm sản phẩm

Fusen no mi

Bản công bố

01-GF/LTV/2019

Ngày công bố

08/11/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hương dâu

Hũ 15g

Hương dâu

Hũ 15g

Thành phần

Đường, Cốt gôm, Dextrose monohydrate, Glucose syrup, Bột gạo nếp, Chất điều chỉnh độ axit (INS 330), Hương dâu nhân tạo, Gelatin, Chất làm ẩm (INS 422), Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS
904), Màu thực phẩm tổng hợp (INS
124).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000655

Nhóm sản phẩm

Fusen No Mi

Bản công bố

02-GF/LTV/2019

Ngày công bố

08/11/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hương trái cây

Hũ 15 g

Hương trái cây

Hũ 15 g

Thành phần

Đường, Cốt gôm, Dextrose monohydrate, Glucose syrup, Bột gạo nếp, Hương trái cây giống tự nhiên, Chất điều chỉnh độ axit (INS 330), Gelatin, Chất làm ẩm (INS 422), Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904), Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 133).

Thành phần dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000655

Nhóm sản phẩm

Fusen No Mi

Bản công bố

04-GF/LTV/2019

Ngày công bố

08/11/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống