LOTTE

   

 

 • Lotte Xylitol – ngăn ngừa sâu răng đúng cách – POP

  Webvideo

  Lotte Xylitol – ngăn ngừa sâu răng đúng cách – POP

 • Lotte Xylitol – giảm tác nhân gây sâu răng – RAP

  Webvideo

  Lotte Xylitol – giảm tác nhân gây sâu răng – RAP

 • Lotte Xylitol – ngăn ngừa sâu răng đúng cách – RAP

  Webvideo

  Lotte Xylitol – ngăn ngừa sâu răng đúng cách – RAP

 • Lotte Xylitol – kẹo gum duy nhất được chứng nhận giúp ngăn ngừa sâu răng bởi Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA)

  Webvideo

  Lotte Xylitol – kẹo gum duy nhất được chứng nhận giúp ngăn ngừa sâu răng bởi Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA)

 • Lotte Xylitol – vì một Việt Nam tươi đẹp

  Webvideo

  Lotte Xylitol – vì một Việt Nam tươi đẹp

 • Lotte Xylitol – giảm vi khuẩn Mutans, giúp ngăn ngừa sâu răng

  Webvideo

  Lotte Xylitol – giảm vi khuẩn Mutans, giúp ngăn ngừa sâu răng

 • Khi nào chúng ta nên ăn kẹo Gum Lotte Xylitol để giúp ngăn ngừa sâu răng tốt nhất?

  Webvideo

  Khi nào chúng ta nên ăn kẹo Gum Lotte Xylitol để giúp ngăn ngừa sâu răng tốt nhất?

 • Lotte Xylitol – răng là tình yêu của cuộc sống – Nữ

  Webvideo

  Lotte Xylitol – răng là tình yêu của cuộc sống – Nữ

 • Lotte Xylitol – răng là tình yêu của cuộc sống – Nam

  Webvideo

  Lotte Xylitol – răng là tình yêu của cuộc sống – Nam