LOTTE

   

 

 • LOTTE XYLITOL Sugaless April 2020

  Webvideo

  LOTTE XYLITOL Sugaless April 2020

 • LOTTE XYLITOL Toothpicks April 2020

  Webvideo

  LOTTE XYLITOL Toothpicks April 2020

 • LOTTE XYLITOL Mutans April 2020

  Webvideo

  LOTTE XYLITOL Mutans April 2020

 • Lotte Xylitol – giảm tác nhân gây sâu răng – POP

  Webvideo

  Lotte Xylitol – giảm tác nhân gây sâu răng – POP

 • Lotte Xylitol – ngăn ngừa sâu răng đúng cách – POP

  Webvideo

  Lotte Xylitol – ngăn ngừa sâu răng đúng cách – POP

 • Lotte Xylitol – giảm tác nhân gây sâu răng – RAP

  Webvideo

  Lotte Xylitol – giảm tác nhân gây sâu răng – RAP

 • Lotte Xylitol – ngăn ngừa sâu răng đúng cách – RAP

  Webvideo

  Lotte Xylitol – ngăn ngừa sâu răng đúng cách – RAP

 • Lotte Xylitol – kẹo gum duy nhất được chứng nhận giúp ngăn ngừa sâu răng bởi Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA)

  Webvideo

  Lotte Xylitol – kẹo gum duy nhất được chứng nhận giúp ngăn ngừa sâu răng bởi Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA)

 • Lotte Xylitol – vì một Việt Nam tươi đẹp

  Webvideo

  Lotte Xylitol – vì một Việt Nam tươi đẹp