LOTTE

   

 

 • Lotte Xylitol – giảm vi khuẩn Mutans, giúp ngăn ngừa sâu răng

  Webvideo

  Lotte Xylitol – giảm vi khuẩn Mutans, giúp ngăn ngừa sâu răng

 • Khi nào chúng ta nên ăn kẹo Gum Lotte Xylitol để giúp ngăn ngừa sâu răng tốt nhất?

  Webvideo

  Khi nào chúng ta nên ăn kẹo Gum Lotte Xylitol để giúp ngăn ngừa sâu răng tốt nhất?

 • Lotte Xylitol – răng là tình yêu của cuộc sống – Nữ

  Webvideo

  Lotte Xylitol – răng là tình yêu của cuộc sống – Nữ

 • Lotte Xylitol – răng là tình yêu của cuộc sống – Nam

  Webvideo

  Lotte Xylitol – răng là tình yêu của cuộc sống – Nam

 • Lotte Xylitol_Sản phẩm được Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam chứng nhận

  Webvideo

  Lotte Xylitol_Sản phẩm được Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam chứng nhận

 • LOTTE XYLITOL_ SẢN PHẨM ĐƯỢC HỘI RĂNG HÀM MẶT VIỆT NAM CHỨNG NHẬN

  Webvideo

  LOTTE XYLITOL_ SẢN PHẨM ĐƯỢC HỘI RĂNG HÀM MẶT VIỆT NAM CHỨNG NHẬN