LOTTE

   

 

ALT TEST

Coming soon

2018.09.20Hạng mục 1

Sâu răng do sức khỏe răng miệng kém được xem là làm tăng nguy cơ mất trí nhớ và giai đoạn sớm của bệnh Alzheimer. Một nghiên cứu được gọi là ‘Chức năng hành vi và não’ được tìm thấy …...