LOTTE

   

 

Pokemon
Kẹo gum thổi

Xem website

Kẹo gum thổi LOTTE POKÉMON Hương dâu kèm Con dấu

Hộp 3 g

Kẹo gum thổi LOTTE POKÉMON Hương dâu kèm Con dấu

Hộp 3 g

Thành phần

Đường, cốt gôm, nha, chất làm ẩm (INS 422), chất điều chỉnh độ axit (INS 330), hương liệu dâu giống tự nhiên, chất nhũ hóa (INS 473), màu thực phẩm tổng hợp (INS 124).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677035114

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

01-GP/LTV/2022

Ngày công bố

20/06/2022

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Kẹo gum thổi LOTTE Pokémon hương dâu<br />

Gói 6.4 g

Kẹo gum thổi LOTTE Pokémon hương dâu<br />

Hộp 3 gói x 6.4 g

Kẹo gum thổi LOTTE Pokémon hương dâu

Gói 6.4 g

Thành phần

Đường, Cốt gôm, Nha, Chất làm ẩm (INS 422), Chất điều chỉnh độ axit (INS 330), Hương dâu giống tự nhiên, Chất nhũ hóa (INS 473), Màu thực phẩm tổng hợp (INS 124).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677032113

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

02-GP/LTV/2018

Ngày công bố

04/06/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hộp 3 gói x 6.4 g

Thành phần

Đường, Cốt gôm, Nha, Chất làm ẩm (INS 422), Chất điều chỉnh độ axit (INS 330), Hương dâu giống tự nhiên, Chất nhũ hóa (INS 473), Màu thực phẩm tổng hợp (INS 124).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677032113

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

02-GP/LTV/2018

Ngày công bố

04/06/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

LOTTE Pokémon kẹo gum thổi hương vị biến hóa<br />

Thỏi hương dâu 13.5 g

LOTTE Pokémon kẹo gum thổi hương vị biến hóa<br />

Thỏi hương dưa lưới 13.5 g

LOTTE Pokémon kẹo gum thổi hương vị biến hóa

Thỏi hương dâu 13.5 g

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Chất làm ẩm (INS 422); Hương dâu tổng hợp; Chất điều chỉnh độ axit (INS 330); Gelatin ; Chất nhũ hóa (INS 473); Bột mì; Màu thực phẩm (INS 124).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677022213

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

-

Ngày công bố

04/06/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Thỏi hương dưa lưới 13.5 g

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Chất làm ẩm (INS 422); Hương dưa lưới nhân tạo; Chất điều chỉnh độ axit (INS 330); Gelatin ; Chất nhũ hóa (INS 473); Bột mì; Màu thực phẩm (INS 102, INS 133).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677022114

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

-

Ngày công bố

04/06/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống