LOTTE

   

 

Pokemon
Kẹo gum thổi

Xem website

LOTTE Pokémon kẹo gum thổi hương dưa lưới<br />

Thỏi 13.5g

LOTTE Pokémon kẹo gum thổi hương dưa lưới

Thỏi 13.5g

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Chất làm ẩm (INS422); Hương dưa lưới nhân tạo; Chất điều chỉnh độ axit (INS330); Gelatin ; Chất nhũ hóa (INS473); Bột mì; Màu thực phẩm (INS102,INS133).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677022114

Nhóm sản phẩm

Pokémon

Bản công bố

-

Ngày công bố

04/06/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

LOTTE Pokémon kẹo gum thổi hương dâu<br />

Thỏi 13.5g

LOTTE Pokémon kẹo gum thổi hương dâu

Thỏi 13.5g

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Chất làm ẩm (INS422); Hương dâu tổng hợp; Chất điều chỉnh độ axit (INS330); Gelatin ; Chất nhũ hóa (INS473); Bột mì; Màu thực phẩm (INS124).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677022213

Nhóm sản phẩm

Pokemon

Bản công bố

-

Ngày công bố

04/06/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Kẹo gum thổi LOTTE Pokémon hương dâu<br />

Gói 6.4 g

Kẹo gum thổi LOTTE Pokémon hương dâu<br />

Hộp 3 gói x 6.4 g

Kẹo gum thổi LOTTE Pokémon hương dâu

Gói 6.4 g

Thành phần

Đường, Cốt gôm, Nha, Chất làm ẩm (INS 422), Chất điều chỉnh độ axit (INS 330), Hương dâu giống tự nhiên, Chất nhũ hóa (INS 473), Màu thực phẩm tổng hợp (INS 124).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677032113

Nhóm sản phẩm

Pokemon

Bản công bố

02-GP/LTV/2018

Ngày công bố

04/06/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hộp 3 gói x 6.4 g

Thành phần

Đường, Cốt gôm, Nha, Chất làm ẩm (INS 422), Chất điều chỉnh độ axit (INS 330), Hương dâu giống tự nhiên, Chất nhũ hóa (INS 473), Màu thực phẩm tổng hợp (INS 124).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677032113

Nhóm sản phẩm

Pokemon

Bản công bố

02-GP/LTV/2018

Ngày công bố

04/06/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống