LOTTE

   

 

Pokemon
Kẹo gum thổi

Xem website

LOTTE Pokémon kẹo gum thổi hương dưa lưới<br />

Thỏi 13.5g

LOTTE Pokémon kẹo gum thổi hương dưa lưới

Thỏi 13.5g

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Chất làm ẩm (INS422); Hương dưa lưới nhân tạo; Chất điều chỉnh độ axit (INS330); Gelatin ; Chất nhũ hóa (INS473); Bột mì; Màu thực phẩm (INS102,INS133).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677022114

Nhóm sản phẩm

Pokémon

Bản công bố

-

Ngày công bố

04/06/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

LOTTE Pokémon kẹo gum thổi hương dâu<br />

Thỏi 13.5g

LOTTE Pokémon kẹo gum thổi hương dâu

Thỏi 13.5g

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Chất làm ẩm (INS422); Hương dâu tổng hợp; Chất điều chỉnh độ axit (INS330); Gelatin ; Chất nhũ hóa (INS473); Bột mì; Màu thực phẩm (INS124).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677022213

Nhóm sản phẩm

Pokemon

Bản công bố

-

Ngày công bố

04/06/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Kẹo gum thổi LOTTE Pokémon hương dâu<br />

Hộp

Kẹo gum thổi LOTTE Pokémon hương dâu<br />

Gói 7g

Kẹo gum thổi LOTTE Pokémon hương dâu

Hộp

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Chất điều chỉnh độ axit (330); Chất làm ẩm (422); Hương dâu tổng hợp; Chất nhũ hóa (473); Màu thực phẩm tổng hợp (124).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677032113

Nhóm sản phẩm

Pokemon

Bản công bố

313/2017/YTBD-XNCB

Ngày công bố

19/04/17

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Gói 7g

Thành phần

Đường; Cốt gôm; Nha; Chất điều chỉnh độ axit (330); Chất làm ẩm (422); Hương dâu tổng hợp; Chất nhũ hóa (473); Màu thực phẩm tổng hợp (124).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677032113

Nhóm sản phẩm

Pokemon

Bản công bố

313/2017/YTBD-XNCB

Ngày công bố

19/04/17

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống