LOTTE

   

 

Lotte Xylitol
Kẹo cao su

Xem website

Hương chanh bạc hà

Vỉ 11.6 g

Hương chanh bạc hà

Hũ 26.1 g

Hương chanh bạc hà

Hũ cầm tay 58.0g

Hương chanh bạc hà

Hũ gia đình 137.8 g

Hương chanh bạc hà

Gói 159.5 g

Hương chanh bạc hà

Hũ 275.5 g

Hương chanh bạc hà

Vỉ 11.6 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartame; cốt gôm; Hương bạc hà chanh giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (341ii); chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (102, 132) .

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000327

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

127/2015/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ 26.1 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartame; cốt gôm; Hương bạc hà chanh giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (341ii); chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (102, 132)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677013310

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

127/2015/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ cầm tay 58.0g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartame; cốt gôm; Hương bạc hà chanh giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (341ii); chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (102, 132)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000341

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

127/2015/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ gia đình 137.8 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartame; cốt gôm; Hương bạc hà chanh giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (341ii); chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (102, 132)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000358

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

127/2015/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Gói 159.5 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartame; cốt gôm; Hương bạc hà chanh giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (341ii); chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (102, 132)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677020929

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

127/2015/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ 275.5 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartame; cốt gôm; Hương bạc hà chanh giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (341ii); chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (102, 132) .

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng -
Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677014621

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố -
Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hương bạc hà thơm mát

Vỉ 11.6 g

Hương bạc hà thơm mát

Hũ cầm tay 58.0 g

Hương bạc hà thơm mát

Hũ gia đình 137.8 g

Hương bạc hà thơm mát

Vỉ 11.6 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (341ii); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000365

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

125/2015/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ cầm tay 58.0 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (341ii); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000372

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

125/2015/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ gia đình 137.8 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (341ii); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677013419

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

125/2015/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hương dâu bạc hà

Vỉ 11.6 g

Hương dâu bạc hà

Hũ cầm tay 58.0 g

Hương dâu bạc hà

Vỉ 11.6 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà dâu giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (124)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000440

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

107/2018/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ cầm tay 58.0 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà dâu giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (124)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000457

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

107/2018/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hương việt quất bạc hà

Vỉ 11.6 g

Hương việt quất bạc hà

Hủ mini 26.1 g

Hương việt quất bạc hà

Hũ cầm tay 58.0 g

Hương việt quất bạc hà

Hũ gia đình 137.8 g

Hương việt quất bạc hà

Lọ 275.5 g

Hương việt quất bạc hà

Vỉ 11.6 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà Blueberry giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (341ii); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (127, 133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000310

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

126/2015/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hủ mini 26.1 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà Blueberry giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (341ii); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (127, 133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677013211

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

126/2015/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ cầm tay 58.0 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà Blueberry giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (341ii); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (127, 133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000334

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

126/2015/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ gia đình 137.8 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà Blueberry giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (341ii); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (127, 133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677013112

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

126/2015/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Lọ 275.5 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà Blueberry giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn (341ii); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (127, 133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677014522

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

126/2015/YTBD-XNCB

Ngày công bố

31/01/2018

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hương Bạc Hà Cực Mạnh

Vỉ 11.6 g

Hương Bạc Hà Cực Mạnh

Hũ cầm tay 58.0 g

Hương Bạc Hà Cực Mạnh

Hũ gia đình 137.8 g

Hương Bạc Hà Cực Mạnh

Lọ 275.5g

Hương Bạc Hà Cực Mạnh

Gói 159.5 g

Hương Bạc Hà Cực Mạnh

Vỉ 11.6 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn(dicanxi photphat); Chất nhũ hóa (472a); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (133, 132).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677020110

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

334/2017/YTBD-XNCB

Ngày công bố

08/05/2017

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ cầm tay 58.0 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn(dicanxi photphat); Chất nhũ hóa (472a); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (133, 132).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677020219

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

334/2017/YTBD-XNCB

Ngày công bố

08/05/2017

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ gia đình 137.8 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn(dicanxi photphat); Chất nhũ hóa (472a); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (133, 132).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677020318

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

334/2017/YTBD-XNCB

Ngày công bố

08/05/2017

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Lọ 275.5g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn(dicanxi photphat); Chất nhũ hóa (472a); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (133, 132).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677020523

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

334/2017/YTBD-XNCB

Ngày công bố

08/05/2017

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Gói 159.5 g

Thành phần

Chất tạo ngọt: Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414); Chất làm rắn(dicanxi photphat); Chất nhũ hóa (472a); Chất làm bóng (903, 901, 904); Màu thực phẩm tổng hợp (133, 132).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lexitin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677020820

Nhóm sản phẩm

Xylitol

Bản công bố

334/2017/YTBD-XNCB

Ngày công bố

08/05/2017

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Viên ngậm LOTTE XYLITOL hương Lime Mint

20.88 g

Viên ngậm LOTTE XYLITOL hương Lime Mint

20.88 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol (86%); chất ổn định (INS 1200, INS 470iii); hương chanh bạc hà giống tự nhiên; chất làm dày: dicanxi photphat; chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951, INS 950)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

-

Thành phần có thể gây dị ứng

Đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677050117

Nhóm sản phẩm

Viên ngậm

Ngày công bố

10/06/2019

Bản tự công bố

01/TX/LTV/2019

Chứng nhận từ bên thứ ba

KT3-08270BTP8/1

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Viên ngậm LOTTE XYLITOL hương Peppermint

20.88 g

Viên ngậm LOTTE XYLITOL hương Peppermint

20.88 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol (86%); chất ổn định (INS 1200, INS 470iii); hương bạc hà tự nhiên và giống tự nhiên; chất làm dày: dicanxi photphat; chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951, INS 950)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

-

Thành phần có thể gây dị ứng

Đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677050216

Nhóm sản phẩm

Viên ngậm

Ngày công bố

10/06/2019

Bản tự công bố

02/TX/LTV/2019

Chứng nhận từ bên thứ ba

KT3-08270BTP8/2

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Viên ngậm LOTTE XYLITOL hương Cam Bạc Hà

20.88 g

Viên ngậm LOTTE XYLITOL hương Cam Bạc Hà

20.88 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol (86%); chất ổn định (INS 1200, INS 470iii); hương cam bạc hà giống tự nhiên; chất làm dày: dicanxi photphat; chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951, INS 950)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

-

Thành phần có thể gây dị ứng

Đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677050315

Nhóm sản phẩm

Viên ngậm

Ngày công bố

10/06/2019

Bản tự công bố

03/TX/LTV/2019

Chứng nhận từ bên thứ ba

KT3-08270BTP8/3

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống