LOTTE

   

 

Cải tiến thiết kế bao bì và chất lượng kẹo Gum LOTTE XYLITOL

2019.09.13Sản phẩm mới ,

LOTTE XYLITOL đã ra mắt với diện mạo mới, hi vọng sẽ mang đến cho bạn làn gió mới với chất lượng được cải tiến hơn, đi cùng người đại diện mới là ca sĩ, diễn viên Hoàng Yến Chipi.

Thông tin về sản phẩm vui lòng xem thêm tại đây:
http://lottexylitol.com.vn

Thông tin chi tiết về sản phẩm:
https://lotte-com-vn.vinahosting.com/product/