LOTTE

   

 

Công ty TNHH Lotte Việt Nam chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Công ty TNHH Lotte Việt Nam chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

2020.12.11

Đợt lũ lịch sử vừa qua đã gây rất nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân một số tỉnh tại miền Trung. Hướng đến đồng bào miền Trung thân yêu, Công ty TNHH Lotte Việt Nam đã trao tặng 256 phầ...