LOTTE

   

 

Thiết kế bao bì mới của Fusen No Mi

Thiết kế bao bì mới của Fusen No Mi

2019.12.27Sản phẩm mới ,

Nhãn hàng đã ra mắt một thời gian dài- Fusen No Mi vừa được đổi mới mẫu mã, trở nên đẹp mắt hơn, hình vẽ nhân vật dễ thương hơn.Phiên bản Fusen No Mi mới có 4 vị: vị cola và chanh, vị dâu, vị cam, trá...