LOTTE

   

 

Thiết kế bao bì mới của Fusen No Mi

2019.12.27Sản phẩm mới ,

Nhãn hàng đã ra mắt một thời gian dài- Fusen No Mi vừa được đổi mới mẫu mã, trở nên đẹp mắt hơn, hình vẽ nhân vật dễ thương hơn.
Phiên bản Fusen No Mi mới có 4 vị: vị cola và chanh, vị dâu, vị cam, trái cây hỗn hợp.
Bạn sẽ được vừa thưởng thức kẹo vừa thổi bong bóng thật thú vị.

Để biết thêm thông tin sản phẩm, vui lòng truy cập tại đây:
Site nhãn hàng: https://lotte-com-vn.vinahosting.com/brand/fusen-no-mi/
Chi tiết sản phẩm: https://lotte-com-vn.vinahosting.com/product/fusen-no-mi/