LOTTE

   

 

Tung Kẹo SukuSuku vị trái cây mới

2020.09.01Sản phẩm mới ,

Siêu hấp dẫn với các dòng  SukuSuku vị trái cây mới
Với vị “trái cây”, kẹo ngon hơn.

Thông tin chi tiết sản phẩm, vui lòng tham khảo tại:

Website: https://lotte.com.vn/en/brand/sukusuku/

Mục sản phẩm: http://dev.alive-web.space/lotte/en/product/keo-suku-suku-vi-chanh-muoi/