LOTTE

   

 

Công ty TNHH Lotte Việt Nam chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

2020.12.11

Đợt lũ lịch sử vừa qua đã gây rất nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân một số tỉnh tại miền Trung. Hướng đến đồng bào miền Trung thân yêu, Công ty TNHH Lotte Việt Nam đã trao tặng 256 phần quà trị giá 576.000 VND/phần đến những gia đình khó khăn tại 3 tỉnh: Quảng Bình, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Những phần quà tuy không lớn, nhưng đó là tấm lòng của Công ty TNHH Lotte Việt Nam với mong muốn đồng hành, sẻ chia cùng người dân trong giai đoạn khó khăn do thiên tai dịch họa.