LOTTE

   

 

Thông báo chương trình khuyến mãi

2021.07.15

LOTTE VIỆT NAM xin thông báo về Thể lệ chương trình khuyến mãi “Tư vấn giới thiệu trưng bày kẹo gum Lotte Xylitol”.
Xin vui lòng tải tập tin bên dưới để có thông tin chi tiết.

[Điều chỉnh] Thể lệ Lotte Xylitol – sửa ngày bốc thăm.docx